Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
33 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: OFM / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, / Kết nối: Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: MP3, / Loại thẻ nhớ: MMC, SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 1000 / Điều khiển từ xa /
250.000 ₫
2
Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Lưu kênh FM, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: MP3, / Loại thẻ nhớ: -, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 256 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 / Điều khiển từ xa /
250.000 ₫
3
Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Lưu kênh FM, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: MP3, / Loại thẻ nhớ: -, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 1024 /
250.000 ₫
4
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: -, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 1024 / Điều khiển từ xa /
250.000 ₫
5
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AMT / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, / Kết nối: Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: microSD, MMC, SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 1000 / Điều khiển từ xa /
250.000 ₫
6
Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Lưu kênh FM, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: MP3, / Loại thẻ nhớ: -, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 1024 /
250.000 ₫
7
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: MP3, / Loại thẻ nhớ: MMC, SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 /
350.000 ₫
8
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, / Kết nối: USB, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 2048 /
350.000 ₫
9
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, Lưu kênh FM, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: MP3, MPEG-4, WMA, / Loại thẻ nhớ: -, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 /
350.000 ₫
10
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Jinchuang / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: MP3, WAV, WMA, / Loại thẻ nhớ: SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 1024 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
11
Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: SOLAM / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: MP3, MPEG-4, WAV, WMA, / Loại thẻ nhớ: microSD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 1000 / Bộ nhớ trong(Mb): 1028 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
12
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: PIONEER / Chức năng: Nghe FM, Lưu kênh FM, / Kết nối: Line-in/out, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
13
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Lưu kênh FM, / Kết nối: Kết nối khác, Loại thẻ nhớ: -, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 /
Liên hệ gian hàng
14
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, Lưu kênh FM, / Kết nối: USB, Line-in/out, / Định dạng file có thể đọc: MP3, MP4, / Loại thẻ nhớ: -, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 1024 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
15
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Nghe FM, Lưu kênh FM, Nghe nhạc từ các thiết bị nghe nhạc, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: JPG, MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: microSD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 2 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
16
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SOLAM / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Lưu kênh FM, Nghe nhạc từ các thiết bị nghe nhạc, / Kết nối: USB, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: MP3, WAV, Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 2048 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
17
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, Lưu kênh FM, / Kết nối: USB, Line-in/out, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: -, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 1024 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
18
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: LONDGE / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, Lưu kênh FM, Nghe nhạc từ các thiết bị nghe nhạc, / Kết nối: USB, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: AAC, AIFF, Apple Lossless, ASF, ATRAC3, ATRAC3plus, BMP, DAT, FLAC, GIF, IMA ADPCM, JPEG, JPG, Linear PCM, Lossless, MP3, MPEG-4, OGG, Protected AAC, SMV, TIFF, TwinVQ, WAV, WMA, MP4, / Loại thẻ nhớ: microSD, TransFlash, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 8000 /
Liên hệ gian hàng
19
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Modulator / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: ASF, MP3, WAV, WMA, / Loại thẻ nhớ: SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 2048 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
20
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Modulator / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: AVI, MP3, MPEG-4, WAV, WMA, MP4, / Loại thẻ nhớ: SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 2048 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
21
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: RAMOS / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, Lưu kênh FM, / Kết nối: USB, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: AAC, AIFF, Apple Lossless, ASF, ATRAC3plus, Audible, AVI, FLAC, Flash player, GIF, IMA ADPCM, JPEG, JPG, Linear PCM, Lossless, MP3, MPEG-4, OGG, SMV, TIFF, WAV, WMA, MP4, / Loại thẻ nhớ: Memory Stick Micro (M2), TransFlash, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 8000 /
Liên hệ gian hàng
22
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: MP3, / Loại thẻ nhớ: MMC, SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 /
Liên hệ gian hàng
23
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chức năng: -, / Kết nối: Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: MP3, / Loại thẻ nhớ: -, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 /
Liên hệ gian hàng
24
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SOLAM / Chức năng: Nghe FM, Lưu kênh FM, / Kết nối: Line-in/out, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: MP3, WAV, WMA, / Loại thẻ nhớ: Memory Stick Micro (M2), miniSD, MMC, SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 2048 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
25
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: RAMOS / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, Lưu kênh FM, Nghe nhạc từ các thiết bị nghe nhạc, / Kết nối: USB, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: AAC, AIFF, Apple Lossless, ASF, ATRAC3, ATRAC3plus, Audible, AVI, BMP, DAT, FLAC, GIF, IMA ADPCM, JPEG, JPG, Linear PCM, MP3, MPEG-4, OGG, Protected AAC, SMV, TwinVQ, Vob, WAV, WMA, MP4, / Loại thẻ nhớ: Compact Flash (CF), microSD, TransFlash, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 /
Liên hệ gian hàng
26
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: LONDGE / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, Lưu kênh FM, Nghe nhạc từ các thiết bị nghe nhạc, / Kết nối: USB, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: AAC, AIFF, ASF, ATRAC3, ATRAC3plus, Audible, AVI, BMP, DAT, FLAC, Flash player, GIF, IMA ADPCM, JPEG, JPG, Linear PCM, Lossless, MP3, MPEG-4, OGG, Protected AAC, SMV, TIFF, Vob, WAV, WMA, MP4, / Loại thẻ nhớ: microSD, TransFlash, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 8000 /
Liên hệ gian hàng
27
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: AUDIO-TECHNICA / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, / Kết nối: USB, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: MMC, SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 512 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
28
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, Lưu kênh FM, / Kết nối: USB, Line-in/out, / Định dạng file có thể đọc: MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: -, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 2056 / Bộ nhớ trong(Mb): 1024 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
29
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: BMORN / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, Lưu kênh FM, Nghe nhạc từ các thiết bị nghe nhạc, / Kết nối: USB, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: AAC, ASF, ATRAC3, Audible, AVI, BMP, DAT, FLAC, Flash player, GIF, JPEG, JPG, Linear PCM, MP3, MPEG-4, OGG, SMV, Vob, WAV, WMA, MP4, / Loại thẻ nhớ: microSD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 8 /
Liên hệ gian hàng
30
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: PIONEER / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe nhạc từ các thiết bị nghe nhạc, / Kết nối: USB, Line-in/out, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: AAC, MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
31
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: PIONEER / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe nhạc từ các thiết bị nghe nhạc, / Kết nối: USB, Line-in/out, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: AAC, MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
32
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: PIONEER / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe nhạc từ các thiết bị nghe nhạc, / Kết nối: USB, Line-in/out, Kết nối khác, / Định dạng file có thể đọc: AAC, MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: SD, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 0 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng
33
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chức năng: Nghe nhạc trực tiếp từ USB, Nghe FM, / Kết nối: USB, / Định dạng file có thể đọc: MP3, WMA, / Loại thẻ nhớ: -, / Thẻ nhớ đi kèm(Mb): 0 / Bộ nhớ trong(Mb): 2000 / Điều khiển từ xa /
Liên hệ gian hàng